YÜKSEK VERİMLİLİK DÜŞÜK MALİYET BULUT BİLİŞİM

İşletmeler adına en önemli dijital dönüşüm araçlarından olan bulut bilişim, herhangi bir zamanda istenilen yerden ulaşabilme pratikliğinin yanında maksimum verimlilik, maliyet yetkinliği ve kolay analiz yapabilme olanağı tanır.

 

Bulut bilişim, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için işletmelere dijital dönüşüm fırsatı sunan bir hizmet modelidir. Bulut hizmetleri, işletmelerin sanallaştırılmış BT altyapısını geliştirmesine ve bir kullanıcının işletim sisteminden bağımsız olarak bulut üzerinden yazılım sunmasına olanak tanıyan IaaS, PaaS ve özellikle SaaS aracılığıyla bilgi işlemde devrim yaratmıştır.

Daha da iyisi, işletmeler, bu hizmetlerin maksimum verimlilik ve maliyet yetkinliği ile çalışmasını sağlayıp yedekliği artırırken, satıcıya bağlı kalma oranlarını azaltabilirler. Ayrıca işletmeler, bulut ve kendi bünyelerindeki BT altyapılarını birleştirerek hibrit modellerde de çalışmalarını sürdürebilirler.

Bulut hizmetleri yazılım platformları ve sanallaştırılmış ağlar üzerinden yürütüldüğünden bu, analitik amaçların yanı sıra iş zekası amaçları için verilere erişmenin ve analiz etmenin kolay olduğu anlamına gelmektedir. Sonuç, daha önce erişilmesi çok daha zor olan içgörüler sağlanır ve daha iyi bakım ve yama uygulamasına izin veren BT altyapısı elde edilir.

Bulut bilişim hizmetleri ayrıca ölçeklenebilir olma avantajını da sunar; bu, ek kaynaklara tam olarak ihtiyaç duyduğunuz şekilde erişebileceğiniz anlamına gelir ve ayrıca yalnızca kullandığınız hizmetler için ücretlendirilirsiniz. Böylece ek yedeklik için ekstra donanım satın almanıza gerek kalmaz.

EN İYİ GLOBAL BULUT BİLİŞİM SAĞLAYICILARI

Microsoft Azure, 2010’da piyasaya sürüldü. Kullanıcılar, bulut üzerinde herhangi bir hizmeti çalıştırabilir veya mevcut herhangi bir uygulama, veri merkezi veya altyapı ile birleştirebilir. Microsoft Azure, her tür sektöre uygun çok çeşitli çözümler sunar. Tüm iş ihtiyaçlarınız dikkate alınır. Bu, ihtiyaçlara daha uygun bir paketle sonuçlanır.

Amazon Web Services (AWS), entegre web hizmetlerini kullanarak iş çözümleri oluşturmaya yönelik bulut tabanlı bir platformdur. Çok çeşitli IaaS ve PaaS hizmetleri sunar. Bunlar arasında elastic cloud compute (EC2), elastic beanstalk, simple storage service (S3) ve relational database service (RDS) yer alır.

Google Cloud Platform (GCP), kullanıcıların Google tarafından sağlanan modüler web hizmetlerini kullanarak iş çözümleri oluşturmasına olanak tanır. IaaS ve PaaS çözümleri de dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunar.

Google Cloud’un çok katmanlı güvenli altyapısıyla kullanıcılar, oluşturduğunuz, kodladığınız veya depoladığınız her şeyin korunacağından emin olabilir. Bu, şeffaflık taahhüdü ve yüksek eğitimli bir mühendis ekibi aracılığıyla yapılır.

Google Cloud, tutarlı performans ve yönetim sağlamak için çeşitli araçlara sahiptir. Bunlara compute engine, app engine, container engine, cloud storage ve big query dahildir. Google ayrıca esnek fiyatlandırma ile sanal makinelere sorunsuz geçiş sunar.

 

TÜRKİYE’DE BULUT BİLİŞİM KULLANIMI

Türkiye’de bulut bilişim teknolojilerinin kullanımı her geçen gün artmakla birlikte, Avrupa ve Amerika’daki kullanıma bakıldığında geride kalmaktadır.

Tahmin edilebileceği üzere, bulut bilişim teknolojilerinde verimli bir kullanım seviyesine ulaşmanın yolu internet bağlantınızın güçlü ve kesintisiz olmasından geçmektedir. TÜİK’in 2021 yılında yayınladığı “Girişimlerde Bilişim Teknoloji Kullanımı” araştırması doğrultusunda Türkiye’deki girişimlerin internet kullanımına baktığımızda; 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı yüzde 95,3 oldu. Girişimlerin abone oldukları en yüksek internet bağlantı hızları dikkate alındığında; girişimlerin yüzde 9,7’sinin 10 Mbit/s hız altında, yüzde 62,2’sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 28,1’inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullananların oranı 2020 yılında yüzde 37,6’yken 2021 yılında yüzde 47,7’ye yükseldi. Bu kullanım oranlarının yükselmesine paralel olarak bulut bilişim kullanımının da yükseleceği öngörülebilir.

Sektörel açıdan incelendiğinde ise özellikle finans sektöründe, BDDK, SPK, KVKK gibi kuruluşların çıkarmış oldukları tebliğlerle bulut bilişim kullanımına yönelik net ve açıklayıcı bir bilgiye yer vermemiş olmaları; tebliğlerde gri alanların oluşu bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşların olası denetimlerde sorun yaşamamak adına bulut bilişim teknolojilerine mesafeli yaklaşmalarına neden olmaktadır.

Diğer bir etken de döviz kurlarındaki hareketlilik olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu etken bulut bilişime karşılık olarak şirketlerin kendi veri merkezlerini oluşturma alternatifi açısından bakıldığında, toplam sahip olma maliyeti noktasında benzer etkilere sahip olacağından; bulut bilişim kullanımında önemli bir faktör yaratmayacağı düşünülmelidir. Öte yandan, kurumun kendi lokasyonunda kuracağı veri merkezinin donanım alımı, lokasyon yönetimi, sistemlerin işletimi, yedeklemesi, güncel tutulması ve gerektiği durumda genişlemesi ve büyümesinin sağlanması gerek donanım tedariki gerek insan gücü gerekse operasyonel maliyetler açısından her firmanın altından kalkabileceği bir yatırım olamayabilir. Bu noktada; tüm bu faktörler açısından bakıldığında bulut bilişim oldukça avantajlı bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

TÜİK’in yapmış olduğu inceleme sonucunda 2021 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranının yüzde 41 olduğu görülmektedir. Bu oran 2020 yılında yüzde 40,8 olarak gözlenmiştir. Kullanım artış hızı açısından bakıldığında istenen ivmenin henüz yakalanamadığı düşünülebilir.

Sektörel açıdan bakıldığında Türkiye’de bulut bilişimin daha ziyade yüksek veri iletişimi gerektiren, büyük miktarlarda veri saklayan ve işleyen sektörlerce daha fazla tercih edildiği gözlemlenmektedir. Özellikle e-ticaret, sağlık, enerji, lojistik gibi sektörler; regülasyonların da daha elverişli olması nedeni ile bulut bilişimin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde, özellikle yoğun regülasyonların olduğu finans ve kamu gibi sektörlerde bulut bilişime yönelik tebliğ ve direktiflerin daha açıklayıcı hale gelmesi ile kural koyucu kurumlarımızın ülkemizin teknolojik gelişimi açısından değerlendirerek, bulut bilişimin faydalarından bu sektörlerin de yararlanmasını sağlaması önemli bir atılım olabilir. Öte yandan bugüne kadar çeşitli vesileler ile Türkiye’de yerli bir bulut sistemi kurulumu girişimleri olsa da yukarıda bahsi geçen global oyuncuların sağlamakta oldukları hacim, hizmet ve güvenlik seviyelerine ulaşamamışlardır. Çünkü o seviyelere çıkabilmek yüksek yatırım maliyeti ve uzun süreler gerektirebilir. Bunun yerine global oyuncular ile kamu sektörünün ilgili temsilcilerinin iş birliktelikleri ile Türkiye’de bu oyuncuların veri merkezi oluşturup, Türkiye merkezli bulut bilişim servislerini sunmalarını sağlamak daha hızlı ve ucuz bir alternatif olabilir.

Teknoloji üreten, teknoloji ihraç eden bir Türkiye olabilmek umudu ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir