“Toplum genelinde girişimcilik kültürü inşa etmeyi amaçlıyoruz”

Türkiye’nin girişim ekosistemine yeni bir bakış açısı kazandırmak için hayata geçirilen Bilişim Vadisi’nin savunma sanayindeki üretim, inovasyon ve altyapıyı sivil hayata geçirme felsefesi ile hareket eden A. Serdar İbrahimcioğlu, toplum genelinde bir girişim kültürü inşa eden ve geliştiren bir Türkiye’ye öncülük etmek istediklerini söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılması için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ve Mega Teknoloji Koridoru kurma misyonuyla hareket eden Bilişim Vadisi, hem paydaşı olan kamu desteğini hem öncü üniversitelerle geliştirdikleri projeleri hem de nitelikli firmalarla iş birliklerini ekosistemine dahil ederek, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü haline getirilmesi yolunda ilerliyor.

Mobilite sektörünün gelişiminde oynadığı öncü rolle sektörün odak noktası haline gelen Bilişim Vadisi’nin özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir bir değer üretimi için Türkiye’nin teknoloji girişimciliği ekosistemini desteklediğini kaydeden Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, geliştirdikleri projelerle Türkiye Yüzyılı’nın teknolojik altyapısını güçlendirip geleceğe yön verdiklerini söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu bağlamında toplum genelinde girişimcilik kültürünü inşa etmeyi amaçladıklarını belirten İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi’nin çalışmalarını anlattı.

 Bilişim Vadisi’nin mevcut yapısından, girişim sayısından ve konjonktüründen bahsedebilir misiniz?

Mega Teknoloji Koridoru vizyonunun merkezinde yer alan Bilişim Vadisi, duvarsız ekosistem modelini benimseyerek ülkemizin girişimci ekosistemine yeni bir bakış açısı ve sistem getirmeyi amaçlıyor. Bilişim Vadisi’nin uyguladığı bulut sistemi, Vadi bünyesinde yer alan firmalar ve girişimler arasında know-how aktarımı, kolektif stratejiler ve kümelenme merkezleri oluşturulması niyetiyle ortaya konuldu. Bilişim Vadisi, girişimlere sağladığı fiziksel imkanlar dışında onların ticarileşmesinin her safhasında da yanlarında yer alıyor. İstanbul, Kocaeli ve İzmir şehirlerinde yer alan kampüsler aracılığıyla ülkemizin jeopolitik konumunu jeoteknolojik avantajlara dönüştürürken ilk uluslararasılaşma adımımızı da Bakü ile atmış bulunuyoruz.

Bugün Kocaeli ve İstanbul bölgeleriyle birlikte; 69 ön kuluçka girişimi ve 143 kuluçka girişimi bünyemizde yer alıyor. Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi’nin gerçekleştirdiği Hızlandırıcı ve Demoday Programları kapsamında; Bilişim Vadisi girişim ekosistemine dahil olmak isteyen girişimciler, diğer partner firmalarla iş birliği imkanına sahip oluyor ve mevcut projeleri içindeki çalışmalarını ilerletebilmek için kendi girişimcilerini seçebiliyorlar.

 Geçtiğimiz Mayıs ayında, “Mega Teknoloji Koridoru” kapsamında İzmir, İstanbul ve Bakü kampüslerinin açılışını gerçekleştirdiniz. Bu proje Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi ve gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi noktasında nasıl bir önem taşıyor?

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu bağlamında girişimcilik kültürünü inşa etmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle Türk toplumunu sistematik bir şekilde çözüm üretip teknoloji geliştirebilen bir dönüşüme dahil ediyoruz. Türkiye’ye sivil teknolojiler alanında çağ atlatacak Mega Teknoloji Koridoru’na İzmir’i de dahil ederek dört şehre yaydık. Mega Teknoloji Koridoru’nun amacı, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen duvarsız bir ekosistem oluşturmak. Koridor, teknoloji girişimciliği merkezlerini birbirine bağlayarak şirketler, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında serbest fikir ve bilgi akışına izin veriyor. Bu, iş birliğini ve ortaklıkları teşvik ederek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlıyor.

Bu koridor ile Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında teknolojik ve ekonomik ilişkiler geliştirmiş olacağız ve karşılıklı tecrübe aktarımımızı güçlendireceğiz. İş birliği ve ortaklıklar teşvik edilerek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlayacağız. Her bir kampüs, kendi dikeyinde çalışmalarını yapıyor. Bağlantı teknolojileri, tasarım merkezi, oyun kümelenmesi, siber güvenlik ve akıllı şehirler alanlarında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yarının teknolojilerini bugünden şekillendirerek Mega Teknoloji Koridoru ile gittiğimiz her yerin jeopolitik konumunu jeoteknolojik bir avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz.

 Savunma sektörünün son 20 yılda elde ettiği teknolojik, inovatif ve katma değerli hizmet ve ürünlerin sivil yaşama adaptasyonu noktasındaki çalışmalarınız neler?

Bilişim Vadisi; Kuluçka İşletme Merkezi, Dijital Oyun ve Animasyon Kümelenme Merkezi, 42 Yazılım Okulu ve hızlandırma programları ile teknoloji ve inovasyon ekosisteminin en tepesinde yer almayı hedefliyor. Bilişim Vadisi olarak özellikle mobilite, bağlantı teknolojileri, oyun teknolojileri, siber güvenlik, akıllı şehirler ve tasarım olmak üzere altı odak nokta üzerinde çalıştığımıza dikkat çekmek istiyorum. Bu altı odak noktayı kapsayan bir çatı kavramımız var: sivil teknolojiler. Türkiye’nin savunma sanayiinde son 20 yılda geldiği nokta çok ileri ve mutluluk verici. Biz savunma sanayiindeki bu bilgi ve becerileri, başarıları, sivil alanlarda çoğaltabilmek, ölçekleyebilmek, ticari potansiyellerini artırmak amacıyla çalışıyoruz. Bu dikeylerden biri de mobilite. Mobilitede hem Togg’la hem de uçan araba AirCar ile birlikte çift başlıklı bir çalışma yürütüyoruz.

Mobilite alanında başka ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Kendilerine has kümelenmeleri bulunan odak teknolojilerimiz kapsamında paydaşlarımızın da katılımıyla çalıştaylar düzenliyoruz. Burada belirlenen konular alt başlıklara ayrılarak uzmanlar tarafından ele alınıyor. Bilişim Vadisi bünyesinde mobilite teknolojileri alanında çalışan farklı firmaların katılımı ile girişimcilik faaliyetleri planlamak ve bu çalışmalara katkı sağlamak üzere oluşturulan Mobilite Çalışma Grubu ile yapılan toplantılar neticesinde; ülkemizin mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla girişimci ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmaları önceliklendiriyoruz.

Bilişim Vadisi’nde şu anda 120’nin üzerinde mobilite firması yer alıyor. Mobilite teknolojilerine verdiğimiz önemin bir örneğini de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) ile görmek mümkün. Togg, sivil teknolojilere geçişin önemli hamlelerinden biri olarak sadece yerli, milli ve özgün şekilde üretilen elektrikli ve otonom bir araç değil, buna ek olarak yaşam alanımızı dijitalize eden mobilite ekosisteminde de dönüştürücü bir rol oynuyor. Sanayimizi dönüştürecek bir proje ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu en iyi yansıtan örneklerden biri olarak gösterilen Togg, mobilitenin altında; dijital coğrafi sistemler, 3D baskı, 5G haberleşme teknolojileri, malzeme teknolojileri, enerji teknolojileri gibi birçok sivil teknoloji alanındaki gelişmeye katkı sağlıyor.

Öte yandan SİRO, Togg’un şirketi olup elektrikli araçlar için batarya teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Almanya’dan EDAG ve Japonya’dan Fujikura firmaları, yerli elektrikli araç geliştirme projelerinde Togg ile çalışıyor. FEV, bölgemizde uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını yürütüyor. Büyütech ise geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları yine bu ekosistemde geliştiriyor. Volkswagen, Porsche gibi firmalardan gelen mühendisleri ile Mercedes’e kart geliştirip üreten aynı zamanda yerli dijital kelepçe, alternatif yerli elektrikli araçlar ve çevre teknolojileri geliştiren ORTEM ve Mahrek’e ek olarak CDM Grup (Cadem) da alternatif mobilite çözümleri üreterek yerli elektrikli araç geliştiren firmalar arasında yer alıyor.

Bugün Bilişim Vadisi’nde uçan araba yapılıyor.

Türkiye’nin iki uçan araba projesinden biri olan AirCar’ın da Ar-Ge çalışmaları Bilişim Vadisi’nde gerçekleştiriliyor. “Mobilite alanında faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları girişimcilerini yetiştiriyor” mottosuyla Mobilite Hızlandırma Programı düzenliyoruz. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Mobilite Hızlandırma Programı ile Türkiye’de geleceğin mobilite ekosistemini şekillendirecek girişimcilere mentorluk, finansal ve hukuki danışmanlık, proje takip desteği ve Ar-Ge teşvikleri gibi konularda yol gösteriyoruz. Program süresince bir arada bulunan paydaş ve girişimler; birbirleri ile daha sağlam ilişkiler kurarak olası projelerde birlikte çalışabiliyor. Bilişim Vadisi bünyesinde mobilite teknolojileri alanında çalışan farklı firmaların katılımı ile Kuluçka İşletme Merkezi’nde mobilite odağında düzenlenen faaliyetleri planlamak ve katkı sağlamak için Mobilite Çalışma Grubu da oluşturduk.

 “DIGIAGE tohum aşamasında yatırım yapacak”

Bilişim Vadisi Dijital Oyun ve Animasyon Merkezi (DIGIAGE); Türkiye’nin ilk Turkcorn’unun çıktığı oyun kategorinde bir katalizör konumunda olma amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda oyun ve uygulama girişimleri için şirket kuruluşunda seri A yatırım yolculuklarında hukuk, muhasebe, ekip, eğitim ve yatırımcı görüşmeleri gibi girişimcilerin odak işleri dışında ihtiyaç duydukları temel sorunlarda net çözümler yaratan DIGIAGE, Türkiye’nin en büyük oyun geliştirme kümelenmesi olarak öne çıkıyor.

DIGIAGE; Türk oyun geliştirme ekosistemine katkı sunmak, ülkemizin ve özellikle gençlerimizin küresel dijital ekonomiden çok daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla sektör bazında çalıştaylar, kamplar ve eğitimler organize ediyor. Türkiye’de oyun ekosisteminin en büyük buluşma programını da yapan DIGIAGE, her yıl iki oyun geliştirme ve oyun ekosistemi buluşma etkinliği düzenliyor. Katılan ülke sayısı her yıl artan DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampları sonucunda katılımcılar oyun kodlama, senaryo, tasarım, ses olmak üzere alanında uzman 50 mentor ve 40 eğitmenle multidisipliner bir eğitim sürecinden geçti. Kamplarda eğitim ve yeni şirket kurulmasının yanı sıra tüm Türkiye’de oyun geliştirici gençler için sürekli bir eğitim ve yatırımcı bulma hattını da çevrim içi kanallar ile sürekli aktif tutan DIGIAGE, artık oyun şirketlerine tohum aşamasında yatırım yapacak adımları da yeni yıl itibarıyla başlatmış olacak.

Bilişim Vadisi olarak, akıllı şehir “NAR”ın hayata geçirilmesinde en kritik aktörlerden birisiniz. NAR İnovasyon Şehri’nde son çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışma hayata geçtiğinde Türkiye’nin gelecek vizyonuna ne gibi katkılar sunacak?

TÜBİTAK TÜSSİDE ile birlikte yürüttüğümüz NAR İnovasyon Şehri projesi kapsamında kurulan Esenler Akıllı Şehir Tematik Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde odak noktamıza mobiliteyi alarak çalışmalarımıza başladık. Bu mobilite alanındaki çalışmalardan biri de uçan araçlardı. Bu araçların kullanılabileceği Nar İnovasyon Şehri projesinin de proje yürütücüsüyüz. Dolayısıyla bu şehirlerde göreceğimiz elektrikli otonom bağlantılı uçan araçların tamamını görebileceğimiz şehirleri inşa edecek yapıları da çalışıyoruz. Kurulacak bu şehirde bütün bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarına yer olacağına dikkat çekmek istiyorum. 2 milyon metrekare üzerinde kurulacak bu doğuştan akıllı şehir, her noktasında bilgi ve iletişim teknolojilerine ihtiyaç duyacak bir proje. Bunu da yine yerli ve milli teknolojilerle yapmak istiyoruz.

Son olarak Bilişim Vadisi, ne tür projelere yatırım yapıyor; gençler, girişimciler bu ekosistemin bir parçası olmak için neler yapmalı?

Bizim iki tane yatırım fonumuz var: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; tohum aşamasından seri A öncesi aşamasına kadar sivil teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapma stratejisiyle kurulan bir fondur. Bugüne dek 3 binden fazla girişimin değerlendirildiği fondan 43 girişim için yatırım kararı alındı. Fon bugüne kadar 120 milyon TL doğrudan yatırım yaptı. Yatırım yapılan girişimler için 100 milyon TL devam yatırım öngörülüyor. Yeni girişimler için de 2023 yılında 160 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor.

Nitelikli fikirlerin finansal olarak fonlanmasına daha fazla katkı sağlayacak girişimci ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde bin yatırımcı ve 500 milyon TL yatırım hedefi ile kuruldu. Kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcıların da katılım sağlayabileceği fon, Türkiye’de tohum yatırımı arayan yeni nesil teknoloji girişimlerine odaklanacak. Fon; mobilite, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, derin teknoloji, finans, siber güvenlik ve tarım sektörleri başta olmak üzere yatırım yapacak. Bahsi geçen sektörler dışında da yeni nesil teknoloji girişimlerine yatırım yapılabilecek. Fon kapsamında girişimlere 400 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar yatırım yapılması planlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir