Adnan Dalgakıran, güven tazeledi

Makine imalatçısı 3 bine yakın firmanın temsilcisi konumunda bulunan ve 28 derneği çatısı altında buluşturan Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 4. Olağan Genel Kurulu toplandı. Adnan Dalgakıran yeniden MAKFED başkanlığına seçildi.

2014’te Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sektörel platformlarda temsil etmek, dernek, birlik ve kümelerin kendi alan ve alt sektörlerindeki faaliyetlerini destekleyerek sektörel işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan MAKFED’in 4. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

14 kurucu derneğin bir araya gelmesiyle kurulmuş olan, bugün ise 20’si asil, 8’i gözlemci olmak üzere 28 üye derneğe ulaşan federasyonun üyeleri, Genel Kurul için 19 Mart’ta Ankara’da toplandı.

Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin Divan Başkanlığı’nı yürütmüş olduğu seçimli genel kurulda iki yıl süreyle görev yapacak olan yeni yönetim kurulu Adnan Dalgakıran, yeni denetim kurulu ise Sevda Kayhan Yılmaz başkanlığında oluşturuldu.

“MAKFED’in genişlemesi yükselen dayanışmanın bir işareti”

MAKFED çatısı altında güçlü bir örgütlenmeye kavuşmuş olmalarının; planlama ve uygulamalarda getirmiş olduğu faydaların altını çizen Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Makina sektörü pilot sektör olmanın gereklerine uygun, etkili ve yararlı işler yürütüyor. Hızlı büyüyen yatırımı ve üretimiyle hem ülkemizin makina ve teçhizat ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor hem de ihracatını rakip ülkelerin üzerinde artırıyor. MAKFED’in üye tabanının bu kadar hızlı genişlemesini ise beklenti ve giderek yükselen dayanışmanın güven verici bir işareti olarak değerlendiriyorum. Sektörün elbirliği ile ve kapsamlı analizlere dayanarak hazırladığı çok sayıda raporun resmi kurumlarla paylaşılması yanında açık kaynak olarak da yayınlanmasını çok değerli buluyorum. Bakanlık bünyesinde dijital ortamda kayıtları tutulan sanayi sicil verilerinin taraflara sunulmasında, çok aktörlü yapıya haiz makine sektörü için MAKFED ile ortak çalışmalar yapılmasını faydalı görüyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

“Rakip ülkelerin fevkinde sağlanan başarılar yakaladık”

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, MAKFED’in iki yıllık dönemde yatırımını % 49, üretimini % 42, ihracatını ise % 23 artırmayı başardığını kaydetti. 23 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük 3 sektörü arasına giren makine imalat sektörünü temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Dalgakıran, “Rakip ülkelerin fevkinde sağlanan başarılar bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırırken, ülke sanayinin dönüştürülmesinde önemli roller oynayacağımızın haberini de vermiş oldu. 2002 yılında Makina İhracatçıları Birliği’mizi kurarak çıktığımız yol bizi bugün, pek az ülkede görülebilecek güçte bir sektörel örgütlenmeye ve dayanışmaya kavuşturdu. İçinde makinanın yer almadığı hiçbir strateji yazılamayacağı için görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Sanayiinin küresel dönüşümü sürecindeki fırsatları değerlendirebilmenin ve dünya ekonomisinden ülkemizin aldığı payı artırabilmenin tek yolu ise ileri ülkelerde olduğu gibi, makina eksenli bir dönüşüm sürecinden geçmektir” şeklinde konuştu.

Türkiye Makina Federasyonu’nun 2 yıllık süre için görev yapacak olan yeni yönetim ve denetim kurullarında şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu: Adnan Dalgakıran, Adil Nalbant (TEMSAD), Ali Eren (KBSB), Cem Büyükcıngıl (AMD), Emre S. Gencer (MİB), Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Hüseyin Semerci (PAGDER), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Mustafa Tecdelioğlu (BESİAD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Önder Bülbüloğlu (TEVİD), Serkan Karataş (İSDER), Şenol Önal (TARMAKBİR)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:  Nadir Akgün (İMDER), Cemal Dener (SAHA), Mustafa Sabri Erol (AİMSAD), Cihan Acaroğlu (EFSİAD), Suat Demirer (AKDER)

Denetim Kurulu: Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Mehmet Ağrikli (TEMSAD), Musa Ertunç (ARÜSDER)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir