Sağlık turizmine ışık tutacak rapor

Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) Akademi tarafından düzenlenen İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı

Türkiye sağlık turizmi sektörünü tek çatı altında birleştirmek amacıyla kurulan USTİS, 30 Mart’ta gerçekleştirdiği İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın sonuç raporunu kamuoyu ile paylaştı. 100 sayfadan oluşan bir kitapçık halinde yayınlanan rapor; ilgili bakanlıklar, USTİS’in üye olduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) tüm işveren sendikaları başkanları ve genel sekreterleri ile ilgili tüm kuruluşlara ulaştırılmak üzere dağıtılmaya başlandı.

Türkiye’de ilk kez ‘sağlık turizmindeki tüm paydaşları’ bir araya getiren çalıştayın sonunda hazırlanan raporda; seyahat acentalarının, hastanelerin, otel işletmecilerinin, sağlık turizmi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin ve sektörün diğer profesyonellerinin tespit ettikleri sorunlar ile çözüm önerileri yer alıyor.

“Bu çalıştayın benzerlerini Türkiye’nin yedi bölgesinde düzenleyeceğiz”

USTİS Akademi’nin düzenlemiş olduğu çalıştayı değerlendiren USTİS Başkanı Aslı Tarcan “Ülkemizde birçok sağlık turizmi işletmesi var. Düzenlediğimiz bu çalıştay hem sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi hem de sektörün sorunlarını geniş açıdan görmemizi sağladı. Kurumların faaliyet alanlarına göre belgelendirme ve yetkilendirmedeki karmaşıklıktan, yetersiz denetime kadar; nitelikli işgücü eksikliğinden, defolu ve sigortasız hizmetler ile buna bağlı sorunlara kadar birçok sorun dile getirildi. Çalıştaya katılan tüm tarafların bu sorunların çözülmesi noktasında USTİS’in düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmesini istemesi bizim için ayrı bir gurur oldu. Sektörümüzün bize olan güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. En kısa zamanda bu çalıştayın benzerlerini Türkiye’nin yedi bölgesinde de düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalıştay’da, dikkat çeken sorunlar ve çözüm önerileri sunuldu

Düzenlenen çalıştayda katılımcılar için 10 kişilik oturma düzenine sahip 10 masa kuruldu. Bu masalardan ikisi ise seyahat acentalarına aitti. Mevzuat eksikliği olduğuna değinen seyahat acentaları, yeni mevzuat hazırlanırken sürece kendilerinin de dâhil edilmesini beklediklerini kaydettiler.

Sektörde sigortanın olmamasının önemli sorun olduğu belirten acentalar, bu konuda hazırlanacak poliçenin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyor.

Yine, seyahat acentaları, kendileri için uygulanan KDV oranlarının % 18, hastanelerin ise % 0 olduğu belirterek her ikisinin de sıfırlanmasını istediler.

Acentalar, tüm bu eksikliklere ek olarak;  güven ve etik standartlarının olmamasından yakınarak bu konuda yaptırım uygulama yetkisine sahip ve kolay ulaşılabilir bir şikayet masasının olması gerekliliğini dile getirdiler.

‘Çalıştaylar devam ettirilmeli’

Düzenlenen çalıştayda hastane temsilcileri de seyahat acentaları gibi iki masa ile temsil edildi. Sağlık turizmi yapan paydaşların her süreci kendisinin yapmaya çalıştığını belirten hastane temsilcileri ortak hareket etme konusundaki sıkıntıların giderilmesi adına USTİS’in düzenlediği çalıştayın ve benzerlerinin artarak sürmesi gerektiğini belirtti.

Kayıtlı kurumların yanında kayıtsız kurumların da denetlenmesini isteyen hastane temsilcileri, rehberlere de sağlık terminoloji eğitimi verilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık tesislerinde yabancı dil bilen çalışanların eksikliğinin çekildiğini belirten hastane temsilcileri yabancı dil eğitiminin koordine edilmesini ve devlet tarafından desteklenmesini beklediklerini belirttiler.

Otel işletmesi temsilcileri de iki masa ile çalıştayda temsil edilen sağlık turizmi paydaşlarındandı. Otel işletmecileri ilk sorun olarak niteliksiz personele dikkat çekerek, personele eğitim sertifikasının verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kurum-otel ve acenta arasında eşgüdüm eksikliği olduğuna dikkat çeken otel işletmecileri, reklam ve doğru tanıtım konusunda da eksiklikler olduğunu belirttiler.

Sağlık turistleri ile ilgili verilerin bulunmamasının problemleri görmek noktasında sorun yarattığını belirten otel işletmecileri, verilerin toplanarak, doğru analiz edilmesi gerektiğini dile getirdi. Otellerde sağlık turizmine ait müşterilerin bulunmasının hijyen sorunu yaratabildiğini de belirten otel işletmecileri müşterilerin görsel açıdan daha kabul edilebilir (örneğin saç ekimi operasyonu) bir şekilde taburcu edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Denetimde USTİS’in olmasını istediler

Sağlık turizmi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da çalıştayda iki masa ile temsil edildiler. STK’lar hasta-aracı ve doktordan oluşan sağlık hizmet zincirinde güven ve kalite sorunu olduğunu kaydederek bu sorunun çözülmesi gerektiği belirttiler.

Sağlık turizmi eğitiminde nitelik ve etkinlik sorunu olduğunu belirten STK’lar, sadece fiyat konusunda değil hizmet kalitesinde de farklılıklar yaratılması gerektiğini dile getirdiler. Reklam ve tanıtım eksikliğine dikkat çeken bir diğer sağlık turizmi paydaşı da STK’lar oldu.

Belgelendirmede seçici olunması ve sertifikasyondaki sorunların giderilmesini isteyen profesyonel meslek temsilcileri, USTİS’in etkin olduğu düzenli bir denetleme mekanizması olması gerektiğini vurguladılar.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir