İyi lider kârı ikiye katlar

İyi liderler, zayıf liderlerden daha fazla ve olağanüstü liderler, iyi olanlardan da çok daha fazla ekonomik değer yaratır. Çok az bir yatırım, kuruluşunuz içinde büyük liderler yetiştirme seçimi kadar cömertçe karşılığını verecektir. Eğer eğitim pahalı diyorsanız, bir de cehaletin kaç paraya mal olduğunu deneyin isterseniz.

Bir dereceye kadar, liderlik ve sonuç arasındaki bağlantı kuruldu. Yine de bu konudaki kanıtların çoğu, yalnızca ünlü ve başarılı yöneticilerin kişisel incelemelerinden gelmektedir. İlginç olmakla birlikte, liderliğin kâr yaratmadaki rolü hakkında duyduğumuz çeşitli görüşler eksik ve hatta çelişkilidir. Sonuç olarak, Joe Folkman ve Jack Zenger, iyi ve kötü liderlerin organizasyonun alt çizgisini doğrudan etkilediği yönündeki cesur iddiayı destekleyen araştırmaları bir araya getirdiler.

İlk olarak, yaklaşık 50 bin yöneticiye ait yaklaşık 500 bin geri bildirim aracından (genellikle 360 ​​derece geri bildirim raporları olarak adlandırılır) oluşan önemli bir veritabanı analiz edildi. Önermeleri basitçe şuydu: “Bir liderin etkinliğini öğrenmek istiyorsanız, yönetilenlerin fikirlerini sorun.”

Fortune 500 listesinde yer alan bankaların bir bölümü tarafından yaptırılan bu raporların incelenmesiyle, liderliğin etkinliğinin net gelir üzerindeki dramatik etkisine dair ikna edici kanıtlar keşfedildi. Neyse ki bu, kâr analizinin nispeten kolay olduğu bir organizasyondu. Bu durumda, liderlerin çoğu için var olan dış faktörlerin çoğunu izole edebildi ve liderliğin kârlılık üzerindeki önemli etkisini açıkça ortaya koyabildiler.

Bir liderin etkinliğinde niceliksel olarak önemli bir fark yaratan liderlik yetkinliklerinin 360 derecelik bir değerlendirmesiyle başlandı çalışmaya. Bir sonraki adımları liderleri üç gruba ayırmaktı: İlk yüzde 10 en iyi liderler, en alttaki yüzde 10 en kötü liderler ve ortadaki yüzde 80 diğerdi. Bu bölünme, kötü ve iyi liderler arasındaki önemli karşıtlığı ortaya çıkardı ve liderliğin en üst düzeyde gerçekleştirildiğinde sahip olduğu etkiyi anlamamıza yardımcı oldu.

Şekildeki tablo, olağanüstü liderlerin, organizasyonun alt satırındaki etkisini göstermektedir. Dikey eksen, toplam net geliri liderlerin en alttaki yüzde 10’luk kesimi için 1,2 milyon dolar kayıp, ortadaki yüzde 80’lik kesim için 2,4 milyon dolar ve en üstteki yüzde 10 için yaklaşık 4,5 milyon dolar kazanç olarak gösteriyor. Özetle, kötü liderler para kaybetti, iyi liderler kâr etti ve olağanüstü liderler, şirketin kârını diğer yüzde 90’a kıyasla iki katından fazla artırdı.

OLAĞANÜSTÜ LİDERLİK GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Bu çarpıcı verilere cevaben burada genel olarak sorulan soru şudur: Olağanüstü liderlik geliştirilebilir mi? Cevap basit, evet. İnsanlara daha yüksek düzeyde performans göstermeleri için ilham veren ve böylece kurumsal üretkenliği ve kârları artıran liderler geliştirebiliriz.

Liderlik geliştirme girişimlerinin doğrudan bir sonucu olarak zaman içinde üretkenlikte tutarlı bir gelişme gösteren birçok kuruluş var. Örneğin, bir zamanlar General Electric, birçok kuruluş yüzde 1 ve yüzde 2’lik verimlilik artışıyla can çekişirken, çalışan verimliliğinde yıllık yüzde 5’lik bir artışa sahipti. Kuruluşlar, önemli artışları gerçekleştirmek ve bu kazanımları zaman içinde sürdürmek için fark yaratmalı ve gerçekten işe yarayan geliştirme yöntemlerini kullanmak için doğru yetkinlikleri tanımlayan bir liderlik geliştirme modelini benimsemelidir. Liderlik etkinliğini kurumsal kârı yükseltecek şekilde etkilemek, en önemli davranışlara odaklanmayan modaya uygun liderlik programlarını ortadan kaldırır.

Özetle, iyi liderler, zayıf liderlerden daha fazla ve olağanüstü liderler, iyi olanlardan da çok daha fazla ekonomik değer yaratır. Açıkça, çok az bir yatırım, kuruluşunuz içinde büyük liderler yetiştirme seçimi kadar cömertçe karşılığını verecektir.

Eğitim pahalı diyorlar, bir de cehaletin kaç paraya mal olduğunu deneyin isterseniz.

 

Kaynak: Forbes Dergisi, Ocak 15, 2015

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir