ASAŞ iş süreçlerinin merkezine döngüselliği yerleştirdi

ASAŞ 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Attığı her adımda sürdürülebilirlik ilkelerine uygun kararlar alan, iş süreçlerinin merkezine döngüselliği yerleştiren ve faaliyetlerini yürütürken çevreyi koruyan bir iş anlayışı olan ASAŞ; bu anlayışa katkı sağlamak için 2022 yılında da tükettiği elektrik enerjisinin %100’ünü I-REC sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etti. ASAŞ; ürün başına atmosfere saldığı sera gazını  %11 azaltırken, oluşan atıkların %98,5’ini geri kazandırdı.

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, Sürdürülebilirlik Raporu’nun dördüncüsünü yayınladı. Rapor, ASAŞ’ın 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Sakarya Akyazı’daki 5 üretim merkezi, İstanbul’daki genel merkez ile Almanya Neuwied’deki tesisinde yürüttüğü çalışmaları kapsıyor. ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, ‘Değer odaklı, güvenilir ve sürdürülebilir büyüme’ mottosu ile çıktıkları yolda; Paylaşımcı, Çevreye Saygılı, Güvenilir ve Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı bir iş yolu benimsediklerini belirterek; “Tüm değer zincirimizde, paydaşlarımızla birlikte bu yaklaşım çerçevesinde ilerliyoruz. Sürdürülebilirlik Raporumuz ile benimsediğimiz saygılı iş anlayışını vurguluyor, attığımız ve atacağımız tüm adımları şeffaf şekilde tüm paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi. 

“Sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz”

Derya Hatiboğlu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: “Kendi iş süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltıp enerji verimliliğimizi artırarak daha düşük emisyon değerlerine ulaşmak ve sıfır karbon hedefimize daha da yaklaşmak için sürdürülebilir teknolojiler ve süreçlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Attığımız adımlarda sürdürülebilirlik ilkelerine uygun kararlar alıyor, döngüselliği iş süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu süreçteki planlarımızı kısa, orta ve uzun vadeli aksiyonları içerecek şekilde hazırlıyoruz.”

“Güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz”

Derya Hatiboğlu şöyle devam etti: “ASAŞ olarak; alüminyumun sorumlu üretimini, tedarikini ve yönetimini iş birliği içinde teşvik etmek için çalışan Alüminyum Yönetim Girişimi’nin (ASI) gerçekleştirdiği denetimden bu yıl da geçtik. ASI Performans Standardı Sertifikası’nın gereklerini eksiksiz olarak yerine getirdik. Aynı zamanda 12 ürün çeşidimiz için LCA ve EPD Belgelendirme sürecini tamamladık. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2050 yılı için hedeflenen net ‘0’ karbon hedefine giden yolculuğumuzda net hedefler tespit ederek güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.” 

 Atıkların %98,5 ’ini geri kazandırdı

ASAŞ; kurumsal yönetimi ve değerlerinin ayrılmaz bir parçası olan ulusal ve uluslararası sertifikalarıyla gerekli standartlara ve mevzuata uygun şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Tüm fabrikaları için çalışmaların ve belirlenen yönetim hedeflerinin önemli bir bölümünü; ASI Performans standardının yanı sıra, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, İSO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, İSO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi sistemlerle gerçekleştiriyor.

Tüm iş merkezlerindeki önceliği, faaliyetlerini yürütürken çevreyi koruyan bir iş anlayışı olan ASAŞ; bu anlayışa katkı sağlamak için 2022’de de, şirketin tükettiği elektrik enerjisinin %100’ünü I-REC sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etti. Kendi üretiminde tükettiği enerjiyi üretebilmek için Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi için fizibilite raporlarını hazırlayan ASAŞ; ürün başına atmosfere saldığı sera gazını %11 azaltırken, oluşan atıkların %98,5’ini geri kazandırdı.

Kullanılan enerjinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan

ASAŞ; üretim süreçlerinde enerji tüketimini optimize etmek için sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor ve yenilikçi teknolojileri kullanıyor.  Verimlilik odaklı ekipmanlar, enerji tasarrufu sağlayan proses iyileştirmeleri ve enerji optimizasyonu için ölçüm ve analiz sistemleri gibi çözümlerle enerji kullanımını azaltmayı hedefliyor. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji ihtiyacını karşılıyor. Böylelikle karbon ayak izini azaltırken aynı zamanda yerel ve küresel ölçekte çevreye olan olumsuz etkilerini minimize etmesini sağlıyor.

ASAŞ; iklim kriziyle mücadele etmek ve enerji yönetimi hedeflerine ulaşmak için dijital çözümleri aktif şekilde kullanıyor. İleri düzey veri analitiği, akıllı sensörler ve otomasyon sistemleri gibi dijital teknolojileri süreçlerine entegre ederek enerji verimliliğini artırmak, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için çalışan ASAŞ, 2021’de olduğu gibi, 2022’de de tükettiği elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklardan sağladığını gösteren RECs International tarafından geliştirilen IREC Sertifikası (Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası) aldı.

Su risk yönetim planı oluşturulacak

ASAŞ, alüminyum üretimi sürecinde ortaya çıkan çevresel etkilerin farkında olarak, çevre dostu bir yaklaşım benimsiyor. Çevresel etkileri en aza indirgemek, kaynakları verimli kullanmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzerine odaklanan bir çevre yönetimi stratejisi benimsiyor. 2022’de iş merkezlerinde herhangi bir dökülme, sızıntı ve çevre kazası gerçekleşmeyen ASAŞ, hava kirliliğinin önlenmesi adına indüksiyon fırınları, filtre sistemleri, temiz enerji ve daha birçok yeni çevreci yatırımlar yapıyor. 

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereğince sabit yanma kaynaklı emisyonlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 11 azaltan ASAŞ’ın Trijenerasyon tesisi düşük emisyon salımı ile dikkat çekiyor. Ayrıca operasyonlarının gereği olan ürün başına su tüketimini minimize etmeyi hedefleyerek inovatif projeler ile sürdürülebilir su yönetimini destekleyen ASAŞ’ın; su ayak izini azaltıcı stratejileri, su risk yönetim planı oluşturmak öncelikli hedefleri arasında. 

Biyoçeşitliliği korumak ve desteklemek için etkin bir strateji izliyor 

ASAŞ, atık oluşumunun minimize edilmesi, kaynakların daha efektif kullanılması, döngüsel ekonomi çerçevesinde atıkların büyük oranda ikincil alüminyum üretimi ile geri dönüştürülebilir kılınmasına yönelik projelerine devam ediyor.

Üretimde hammaddenin daha efektif kullanılıp, oluşan yan ürünlerin üretime tekrar kazandırılabilmesi ve en önemlisi alüminyumun defalarca kez geri dönüştürülebilmesi bu sektörün döngüsellik ve atık yönetimi açısından elini güçlü kılan unsurlar arasında. ASAŞ ayrıca doğal kaynakların korunması ve ekosistemlerin sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşmak için biyoçeşitliliği korumak ve desteklemek için etkin bir strateji izliyor. Üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken, yerel ekosistemleri ve biyoçeşitlilik alanlarını gözetiyor. 

Sürekli gelişim inovasyondan geçiyor

ASAŞ İnovasyon ekosistemini kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandırıyor. Sürekli gelişimin inovasyondan geçtiğini bilen, inovasyonun gücüne inanan ASAŞ; bu sebeple tüm iş merkezlerinde ‘Değer Yaratan Yenilikçilik’ olarak adlandırdığı inovasyon kültürüne uygun iklim şartlarını inşa ediyor. Ayrıca enerji verimli tasarım, enerjiyi etkin kullanım ve enerji tasarrufu sağlama amacı ile inovatif projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda firma; Avrupa Çerçeve Programları kapsamında dahil olduğu Vulkano projesiyle, 5 farklı yöntemi kapsayan entegre enerji verimliliği çözümü geliştirilmesine yönelik çalışmalara katlı sağlamıştı. Proje sonucunda önerilen çözüm ile daha az deneme yapılmasıyla enerjinin verimli kullanılmasına imkan sağlayacak dijital doğrulama sistemi ortaya konmuştu. 

Sektörünün onaylanmış ilk araştırma-geliştirme merkezi 

Sektörünün onaylanmış ilk AR-GE merkezinde yenilikçi bakış açısı ve yaptığı teknolojik yatırımlarla birçok sektöre hizmet ederek yeni projeler geliştirmeye devam eden ASAŞ, sürekli iyileştirdiği üretim alt yapısını, ürün ve hizmet kalitesiyle bütünleştirerek müşterilerine inovatif ürün ve çözümler sunuyor. Sektördeki en son trendleri analiz ederek, malzeme bilimi, üretim teknolojileri, geri dönüşüm yöntemleri ve enerji verimliliği gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Stratejik sektörlerin aranan tedarikçisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Böylelikle sektörün yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir temel oluşturmasına yardımcı oluyor. ASAŞ ayrıca AR-GE Müdürlüğü koordinasyonuyla Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında çok uluslu iş birlikleri ve bilimsel tabanlı, yenilikçi teknoloji odaklı projeler geliştiriyor. ASAŞ projeler sonunda maliyetlerini düşürüyor aynı zamanda kaynak verimliliğine katkı sunuyor. 2022 yılında fon desteği almaya hak kazandığı ABTOMAT Projesi ile alüminyum sektöründe döngüsel ekonomiye, sıfır atık prensibine, düşük maliyete ve düşük çevresel etkiye sahip simbiyotik metalürjik süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir