Yeni dünya düzeni ‘Uzaktan Çalışma’

Pandeminin iş hayatına entegre ettiği uzaktan çalışma artık iş dünyasının ayrılmaz bir parçası ve başarı için doğru bir şekilde kurgulanması gerekmekte. Şirketlerin uzaktan çalışan bir işgücünü başarılı bir şekilde işletmeleri ve büyütmeleri için doğru teknolojilere ve araçlara yapılan yatırımın doğru kültür, çalışan bağlılığı yaklaşımı ve insan süreçleri ile birlikte uyum içinde ilerlemesi önemlidir.

 Pandeminin iş hayatında sebep olduğu en büyük değişimlerden biri, uzaktan çalışma yönteminin, daha önce deneyimlemeyen şirket ve sektörlerde dahi hızlı şekilde yaygınlaşması oldu. Artık uzaktan çalışma, yeni çalışma dünyasının ayrılmaz bir parçası.

Buffer’ın 16 ülkeden 2 bin 118 kişi ile yaptığı “2022 Uzaktan Çalışma Durumu” raporunda uzaktan çalışma hakkında nasıl hissettikleri sorulduğunda insanların büyük çoğunluğunun (yüzde 97) uzaktan çalışmayı tavsiye ettikleri ve uzaktan çalışmaya devam etmek istedikleri bilgisi elde edildi. İnsanların uzaktan çalışmayı neden sevdikleri sorulduğunda ise alınan en popüler yanıt, esnek zaman dilimleriydi. McKinsey’nin yaptığı anketin en ilgi çekici sonuçlarından biri ise çalışanların ne zaman ve nerede çalıştıkları konusunda daha fazla esneklik sağlayabilmek için mevcut işlerinden ayrılmaya hazır olduklarını belirtmesiydi.

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDEN HERKES ETKİLENECEK

Birçok uzman ve kurum, uzaktan çalışmadaki artışların büyük bir toplumsal değişim yaratacağını ve herkesi etkileyeceğini öngörüyor. Çalışanları büyük bir şehre sıkışıp kalmaktan kurtaracak; bu nedenle daha küçük şehirlerin ve kasabaların büyümesini görmeye devam edeceğiz. Buna özellikle İstanbul, Londra gibi büyük ve pahalı metropollerde başlandı bile. Çalışanlar yüksek kira, trafik ve sosyal hayata daha az katıldıkları için uzaklaşmaya başladılar.

Cisco’nun 28 bin çalışan ile yaptığı ankete katılan katılımcıların yüzde 83,3’ü son iki yılda sorumluluklarını öğrenebildiklerini, gelişebildiklerini ve başarılı olabildiklerini düşünüyor. Rapora göre, hibrit çalışma daha iyi iş-yaşam dengesi ile çalışan refahının tüm alanlarında olumlu bir etki yarattı. Cisco, raporunda duygusal, finansal, zihinsel, fiziksel ve sosyal olmak üzere araştırılan beş farklı refah kategorisi için ilginç veriler ortaya çıktı. Finansal refah ile ilgili sorulardan elde edinilen sonuca göre, evde kalmayla birlikte, insanların dörtte üçünden fazlası (yüzde 76,3) geçen yıl içinde para biriktirdi. Yakıt, yemek ve eğlence harcamalarında yapılan tasarruflarla birlikte harcanabilir gelirde ortalama yüzde 14,5’lik büyük bir artış yaşandı. Fiziksel olarak, katılımcıların yüzde 68,1’i yeni çalışma düzenlemelerinin yeme alışkanlıkları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtti. Yüzde 70,6’lık bir kesim uzaktan çalıştıklarında daha fazla egzersiz yapmış. Katılımcıların yüzde 73,7’si uzaktan çalışmanın aile ilişkilerini iyileştirdiğini ve insanların artan mutluluğunun ana nedeni olduğunu söylüyor, yüzde 55,4’ü ise hibrit çalışmanın özgüvenlerini artırdığını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 82,2’si her yerden çalışabilmenin onları daha mutlu ettiğini dile getirirken, yarısından fazlası (yüzde 54,7) hibrit çalışmanın stres düzeylerini azalttığını bildirmiş.

UZAKTAN ÇALIŞMA KAYGILAR DA BARINDIRIYOR

Uzaktan çalışmanın faydalı yanları olduğu kadar bazı katılımcılar için zorlukları da beraberinde getirmektedir. Uzaktan çalışmanın iyi ve kötü yanları ele alındığında esnek çalışma saatlerini en büyük fayda olarak gösterebiliriz. Ayrıca istediğin yerde çalışma da önemli bir faydadır. Bütün bunların yanında yemeğe verilen paranın olmaması, yolda geçirilen zamanın daha iyi koşullarda değerlendirilmesi ve daha iyi odaklanma gibi pozitif etkiler de mevcuttur. Uzaktan çalışanların en büyük kaygısı ise yalnızlıkla mücadele etmek ve işten kopmaktır.

Uzaktan çalışmanın bir diğer kötü yanı ise çalışanların toplantı saatlerinin otomatik olarak artmasıdır. Bunun yanında çalışanların esnek çalışma neticesinde çalışma saatlerinin arttığı da gözlemlenmiştir.

Şunu unutmamalıyız, uzaktan çalışma uygulanırken iletişim ve değişim yönetimi sürdürülebilir olmalıdır.

Başarılı bir uzaktan çalışmanın kilit noktalarından biri kapsayıcı bir çalışma kültürü benimseyebilmektir. Şirketlerin iş süreçlerine baktığımızda teknolojiye yatırım gibi ana unsurlar çalışanların şirketlerinin en hazırlıklı olduğunu hissettikleri alanlarken, çalışan desteği, insan kaynakları politikaları ve süreçleri gibi diğer alanlar ise en az hazırlıklı oldukları alanlardır. Kuruluşların başarılı bir şekilde uzaktan çalışan bir işgücünü işletmeleri ve büyütmeleri için doğru teknolojilere ve araçlara yapılan yatırımın doğru kültür, çalışan bağlılığı yaklaşımı ve insan süreçleri ile birlikte uyum içinde ilerlemesi önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir